×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Za svako učenje, pa i školsko, motivacija je sastavni i neophodni činilac.Od nje zavisi koliko će se učenici posvetiti učenju, odnosno kakve će rezultatepostići. U ovom empirijskom radu ispitali smo koliko motivacija za učenjekod učenika zavisi od njihovog pola i uzrastaMetode. Istraživanje je obuhvatilo 611 učenika završnih raz...

By