×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Nejednakosti u korišćenju usluga zdravstvene zaštite postoje širomsvijeta. Cilj rada je ispitivanje uticaja demografskih, socijalno-ekonomskihnejednakosti, nejednakosti u stilu života i zdravstvenom stanju na korišćenjeusluga doktora porodične medicine i specijaliste u Republici Srpskoj, Bosnai Hercegovina.Metode. ...

By Janko Janković, Sladjana Šiljak, Jelena Niškanović, Slavenka Janković