×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Poremećaji funkcije desnog srca su prediktori loše prognoze kodpacijenata na programu hronične hemodijalize (HD). U ovoj studiji ispitivanaje validnost ehokardiografije u procjeni sistolne i dijastolne funkcije desnekomore kod pacijenata na HD.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 30 pacijenata (55±11 godina) na hroničnojHD kojima...

By Tamara Kovačević-Preradović, Bosiljka Vujisić-Tešić, Milan Preradović, Vlastimir Vlatković