×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Uspješna rehabilitacija nakon implantacije totalne endoproteze koljenabi trebalo da omogući bolji kvalitet života operisanih pacijenata. Ciljevi radasu bili uporediti efekte kontinuiranog u odnosu na odloženi nastavak stacionarnerane rehabilitacije nakon implantacije totalne endoproteze koljena nakvalitet života, te procijeniti da li v...

By Milica Lazović, Goran Talić, Ristić Siniša, Tatjana Nožica-Radulović