×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Tinitus se definiše kao percepcija zvuka u ušima ili glavi bez prisutnihvanjskih izvora zvuka. Zujanje u uhu i nesposobnost bolesnika da se prilagodeovoj pojavi može da dovede do ispoljavanja emocionalnih tegoba, kao što sudepresija i anksioznost. Cilj ove studije je bio da se procijeni stepen depresivnihtegoba koje prate...

By Radmila Balaban

Uvod. Cilj istraživanja je bio procjenjivanje anksioznosti vezane za hirurškoekstrahovanje impaktiranih trećih molara pomoću Spilbergovih koeficijenataanksioznosti što omogućava da se preporuči odgovarajuća premedikacija.Metode. U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, 293 muškog i 208 ženskogpola, starosti od 18 do 45 godi...

By Mirza Oruč, Lejla Ibrahimagić-Šeper, Belma Pojskić

Uvod. Prema podacima iz prakse, u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Foča stari čine visok udio u ukupnom broju posjeta i svih obavljenih usluga. Cilj rada je da se primjenom metoda sveobuhvatne gerijatrijske procjene stekne uvid u zdravstveno stanje gerijatrijske populacije koja gravitira Domu zdravlja Foča i procjene potrebe u oblasti z...

By Jelena Matović, Velimirka Pejović, Maja Račić