×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) are the main bloodborne pathogens and are of considerable interest for the dental team. In dentist's surgery, HBV, HCV and HIV infections can be transmitted via direct contact with blood and saliva containing blood, or via indirect contact with contaminated den...

By Jovana Hrisa-Samardžija, Marina Milinković, Biljana Mijović

Uvod. Populacija muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima(MSM) predstavlja posebno osjetljivu grupu za prenos HIV-a i drugih polnoprenosivih infekcija.Vulnerabilnost se povećava usljed rizičnog ponašanja,marginalizovanja, stigmatizovanja kao i nedostupnosti zdravstveno-socijalnezaštite. Cilj rada je bio da se ...

By Jela Aćimović, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir, Slobodan Stanić, Ljubica Bojanić, Biljana Mijović, Janja Bojanić