×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Kontaminanti i ostaci antibiotika u mesu i proizvodima od mesa predstavljajujavnozdravstveni problem i povezani su sa zdravstvenim rizicima. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi učestalost kontrole prisustva metala, radionuklidai ostataka antibiotika u mesu i proizvodima od mesa, i da se ukažena potrebu praćenja svih kontaminanata predviđenih p...

By Vesna Petković, Slobodan Stanić, Milena Todorović