×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

29.12.2022. Original Scientific Article
Visual-motor integration of younger school-aged children

Introduction. Visual-motor integration (VMI) is defined as the degree to which visual perception (VP) and finger-hand movements are well coordinated. The VMI consists of two components: VP and motor coordination (MC). The main goal of our research was to determine whether there are differences in age and gender categories in VMI, VP and MC scores, ...

By Jelena Milić, Sladjana Djorem, Ana Lukić, Marko Petrović, Bojan Joksimović, Biljana Mijović, Radmila Balaban, Vesna Krstović Spremo, Dajana Nogo Živanović, Veljko Marić

Speech is a way of communication formed by rhythmic units of syllables, words and sentences, and as such is inherent in man, the only being whose organs and psyche are trained for this process. Delayed speech is defined as a phenomenon in which a child does not start speaking on time, or there are errors in the speech pattern that are not appropria...

By Ana Lukić, Bojan Joksimović, Jelena Vidojević, Kristina Drašković, Aleksandar Tanović, Veljko Marić, Nenad Lalović, Vesna Krstović Spremo, Siniša Ristić

Uvod. Uspješnost izvođenja vaskularnih rekonstrukcija, naročito velikihabdominalnih i torakalnih krvnih sudova, nije promijenila stavove većineonkoloških hirurga koji smatraju da je tumorska invazija vaskularnih strukturarelativna kontraindikacija za uklanjanje tumora. Cilj rada je pokazatida operacije retroperitonealnih tumora koji s...

By Đorđe Radak, Sanja Marić, Dražan Erić, Radmil Marić, Veljko Marić, Nenad Lalović, Helena Marić, Mirjana Ćuk, Vjeran Saratlic, Rade Miletić, Dalibor Potpara, Velibor Simetić, Zoran Ivković, Siniša Ristić

Uvod. Dosadašnja istraživanja ukazuju da hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) može da ispoljava povoljne efekte na parametre glikoregulacije iinflamacije. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi da li primjena hiperbaričneoksigenoterapije utiče na koncentraciju glukoze, triglicerida i holesterola userumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa...

By Dragana Puhalo Sladoje, Veljko Marić, Siniša Ristić, Radmil Marić, Snežana Mališ, Dragana Pavlović, Slavica Ristić

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović