×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Cancer-related cognitive dysfunction is an important clinical probem that can interfere with the daily functioning, work productivity, childcare, and other responsibilities of women with a history of breast cancer. Risks of cancer-related cognitive impairment include cancer and cancer treatment, as well as patient-related vulnerabilities. There is ...

By Gorica Vuksanović, Jelena Marić, Olivera Kalajdžić, Ivana Zečević, Sandra Matovic, Siniša Ristić

In contemporary psychological literature, there is a huge amount of research concerning self-esteem as well as the importance of high or low level of it for the adaptive and maladaptive behavior of a person. Self-esteem is defined as the result of one's self-conception and self-evaluation, respectively. It is extremely important during adolescence ...

By Olivera Kalajdžić, Ranka Perućica

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. I...

By Andrijana Bakoč, Bojana Vuković, Bojana Mastilo, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Sladjana Ćalasan, Gorica Vuksanović

25.06.2016. Original Scientific Article
Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ...

By Gorica Vuksanović, Ljiljana Rašević, Andrijana Pavlović, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Bojana Mastilo, Sladjana Ćalasan, Bojana Vuković

Uvod. Postoji veliko interesovanje za ispitivanje stavova prema osobama saometenošću. Stavovi odražavaju našu predispoziciju da se prema određenimdruštvenim grupama ponašamo na stereotipan i predvidljiv način.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 359 studenata Medicinskog fakultetau Foči, koji pohađaju dva studijska progra...

By Branislav Brojčin, Andrijana Pavlović, Bojana Mastilo, Olivera Kalajdžić, Ljiljana Rašević

Uvod. Pristupajući istraživanju socijalne fobije, namjera je bila da se doprineserazjašnjenju nekih aspekata ovog fenomena. Predmet istraživanja je socijalnafobija kod adolescenata, kao i provjera da li je ova pojava uslovljena socijalno- statusnim karakteristikama ispitanika.Metode. Od istraživačkih metoda korišten je metod teorijske...

By Olivera Kalajdžić