ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

The concept of proper nutrition implies meeting the needs of the body concerning daily energy intake and a sufficient amount of nutrients and protective substances necessary to maintain the physiological functions of the body and its health. Nutrients are divided into macronutrients (proteins, carbohydrates and fats) and micronutrients (vitamins an...

By SRĐAN ŽIVANOVIĆ, VESELINKA KULIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, JELENA PAVLOVIĆ, SANDRA MATOVIĆ

Introduction. Vancomycin-resistant enterococci (VRE) represent a major healthcare problem all around the world. The most effective methods for the control and prevention of these infections, as well as the methods controlling the growth of hospital-acquired VRE, have not been established yet. The aim of this systematic review of the literature was ...

By NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, BILJANA MIJOVIĆ

Procjeni kvaliteta života posvećuje se posljednjih godina sve veća pažnjakako na polju prirodnih tako i društvenih nauka. Autori iz različitih oblastipristupaju konceptu kvaliteta života iz perspektive svojih ciljeva istraživanja,tako da je i danas prisutan veliki broj definicija. Kvalitet života je na prvommjestu psihološka kategorij...

By SANDRA JOKOVIĆ, JELENA PAVLOVIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, RADE ĐEVIĆ, SNEŽANA VILOTIĆ

Starenje stanovništva, a samim tim i povećanje očekivanog trajanja životasu danas globalni fenomeni. U okviru poremećaja stanja uhranjenosti kodstarih posebno treba obratiti pažnju na pothranjenost, odnosno proteinsko-energetski deficit, nutritivnu anemiju i gojaznost. Nutritivnа anemijakod starih najčešće je posljedica nedostatka gvo...

By JELENA PAVLOVIĆ, SANDRA JOKOVIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, SNEŽANA VILOTIĆ, RADE ĐEVIĆ

Introduction. Nursing is by nature a profession that involves a high level of stress. Stress or stressful reaction is response to stressful situations. Health care workers are exposed to combustion and it is professional nature of their work, especially in clinical hospital practice. The aim of this study was to identify and analyze the stress fact...

By JELENA PAVLOVIĆ, BOJAN JOKSIMOVIĆ, SANDRA JOKOVIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, VEDRANA VIDOJEVIĆ

Uvod. Akutne komplikacije dijabetesa predstavljaju akutno nastale metaboličkeporemećaje u čijoj osnovi leže ekstremni poremećaji nivoa glukoze u krvi.Cilj ovog istraživanja je da se ispita učestalost pojave akutnih komplikacijakod oboljelih od dijabetesa koje su nastale kao posljedica loše glikoregulacijei analizira obim i sadržaj sestrinsko...

By NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, MIRJANA STAMENOVIĆ, LJILJANA MILOVIĆ, JELENA PAVLOVIĆ, SANDRA JOKOVIĆ

Uvod. Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao i svakodnevnihaktivnosti svih zaposlenih u zdravstvu je kontinuirani proces čiji je cilj dostizanjevišeg nivoa efektivnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo pacijenata.Ciljevi ovog istraživanja su bili da se ispitaju stavovi medicinskih sestara i nivonjihovog zadovoljstva kvalitetom ...

By JELENA PAVLOVIĆ, LJILJANA MILOVIĆ, MIRJANA STAMENOVIĆ, BOJAN JOKSIMOVIĆ, VEDRANA VIDOJEVIĆ, SANDRA JOKOVIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ