×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Kardiovaskularne bolesti (KVB) su glavni uzrok smrti kod oboljelihod diabetes mellitus-a (DM). Danas se smatra da je tip 2 DM ekvivalent koronarnebolesti, te se preporučuje intenzivna kontrola svih faktora rizika zanastanak KVB kod oboljelih od DM. Cistatin C nije samo pouzdan parametarza procjenu jačine glomerulske filtracije (Glomerular Fil...

By Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović Pejičić

Uvod. Funkcija bubrega se u praksi najčešće procjenjuje izračunavanjem jačine glomerularne filtracije (JGF) na osnovu koncentracije kreatinina u serumu. Primjena relativno novijeg parametra, cistatina C pokazala se pouzdanom iosjetljivom u procjeni bubrežne funkcije. Cilj rada je bio da se kod oboljelihod dijabetes melitusa (DM) tipa 2 odred...

By Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković