×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Introduction. The consequences of acquired hearing loss in adults condition their psychosocial functioning and imply changes in the quality of life related to disorders in social and emotional functioning. Hearing loss is considered a risk factor for reduced psychosocial functioning and self-esteem. Psychosocial well-being and preserved self-esteem...

By Jasmina Karić B., Milena Kordić B., Gorica Vuksanović, Jana Mitrić

Cancer-related cognitive dysfunction is an important clinical probem that can interfere with the daily functioning, work productivity, childcare, and other responsibilities of women with a history of breast cancer. Risks of cancer-related cognitive impairment include cancer and cancer treatment, as well as patient-related vulnerabilities. There is ...

By Gorica Vuksanović, Jelena Marić, Olivera Kalajdžić, Ivana Zečević, Sandra Matovic, Siniša Ristić

Uvod. Neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru sadrži podgrupenastale na osnovu različitog statusa i moći. Takva podela implicira ipodelu po različitom stepenu viktimizacije za svaku od tri statusno različitepodgrupe neformalnog osuđeničkog sistema. Definisanje unutrašnje prirodeosuđeničke interakcije kroz njihovo delovanje u odr...

By Goran Krstajić, Gorica Vuksanović, Bojan Joksimović

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. I...

By Andrijana Bakoč, Bojana Vuković, Bojana Mastilo, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Sladjana Ćalasan, Gorica Vuksanović

25.06.2016. Original Scientific Article
Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ...

By Gorica Vuksanović, Ljiljana Rašević, Andrijana Pavlović, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Bojana Mastilo, Sladjana Ćalasan, Bojana Vuković