×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Introduction. According to the Consumer and Food Safety Act, the term foodstuffs is referred to as any substance used for food or drink, either processed or unprocessed. Food safety is referred to as hygiene food safety as well as the safety of food composition (energy giving, body building and protective food components). The aim of the study is t...

By Medina Bičo, Erna Dardagan

Uvod. Infarkt miokarda je ishemična nekroza jednog lokalizovanog dijelamiokarda nastala zbog okluzije koronarne arterije uslijed pojave tromba iliateromatoznog suženja. Težina bolesti zavisi od veličine kompromitovanogkrvnog suda, brzine nastanka okluzije, lokalizacije nekroze i stanja miokarda.Cilj rada je ispitati percepciju vlastite bolesti obol...

By Erna Dardagan, Rade Djević, Maja Račić