×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Magnetna rezonanca (MR) je pouzdana metoda u detekciji epileptogenihlezija, ali postoje podijeljena mišljenja o dijagnostičkoj vrijednosti MRjačine magnetnog polja 3,0T u odnosu na 1,5T. Cilj rada je bio da se utvrdisenzitivnost i specifičnost MR jačine magnetnog polja 3,0T za detekciju ikarakterizaciju epileptogenih lezija u odnosu na...

By Violeta Kovačević-Dragosavljević, Davorka Katana, Dragana Grujić-Vujmilović, Siniša Vujmilović, Saša Vujnović, Zoran Vujković