×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Postoji veliko interesovanje za ispitivanje stavova prema osobama saometenošću. Stavovi odražavaju našu predispoziciju da se prema određenimdruštvenim grupama ponašamo na stereotipan i predvidljiv način.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 359 studenata Medicinskog fakultetau Foči, koji pohađaju dva studijska progra...

By Branislav Brojčin, Andrijana Pavlović, Bojana Mastilo, Olivera Kalajdžić, Ljiljana Rašević