×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Sve je veći broj istraživanja koja otkrivaju da mnogi lekovi ispoljavaju neželjene efekte na mineralnu gustinu i strukturu koštanog tkiva. Brojne studije su pokazale da neki lekovi mogu biti „štetni za kost” kao što su: glukokortikoidi, hormoni štitaste žlezde, antiepileptici, antidepresivi, aromatični inhibi...

By Vojkan Nestorović, Јulijana Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Mirjana Mirić