ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Introduction. Recent researches have shown that a high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) can be the marker of chronic inflammation. The aim of the study is to investigate whether the serum hs-CRP concentration can be used as biomarker of inflammation in children with acute asthma attack and allergic rhinitis, as well as whether the monitoring...

By DRAGANA MALČIĆ-ZANIĆ, OLIVERA LJUBOJA, GORDANA BUKARA-RADUJKOVIĆ, SNEŽANA PETROVIĆ-TEPIĆ

Alergija na hranu predstavlja čest i kontinuirano rastući problem. Iako jeprisutna u svim životnim dobima, najčešće pogađa decu do tri godine, aposebno nasledno predisponiranu odojčad na veštačkoj ishrani. Sklonostneadekvatnoj imunskoj reakciji je neselektivnog karaktera, te je nutritivnaalergija često multipla i u visokom stepenu udr...

By NEDELJKO RADLOVIĆ, ZORAN LEKOVIĆ, VLADIMIR RADLOVIĆ, MARIJA MLADENOVIĆ, BILJANA VULETIĆ, DUŠICA SIMIĆ, SNEŽANA PETROVIĆ-TEPIĆ

Uvod. Infekcije urinarnog trakta (IUT) su poslije respiratornih, najčešće infekcijeu dječjem uzrastu.Cilj rada je bio utvrditi učestalost urinarnih infekcija,njihove etiološke i kliničke osobitosti kod djece u prvoj godini života, koja suhospitalizovana na Klinici za dječje bolesti tokom jednogodišnjeg perioda.Metode. Istraživa...

By SNEŽANA PETROVIĆ-TEPIĆ, VLASTIMIR VLATKOVIĆ, SVJETLANA STOISAVLJEVIĆ-ŠATARA, DUŠKO JOVIĆ, KRSTO JANDRIĆ, SVJETLANA MILANOVIĆ