×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Godine 2006. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć (HP) u Beograduje počeo da koristi „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ (Index), uputstvoza rad na telefonskoj centrali 194. Index se sastoji od „start strane“ i 38 grupategoba, stanja i definisanih pitanja koja operater mora da postavi pozivaocuzavisno na koje tegobe uka...

By Slavoljub Živanović, Suzana Stanković