ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Uvod. Magnetna rezonanca (MR) je pouzdana metoda u detekciji epileptogenihlezija, ali postoje podijeljena mišljenja o dijagnostičkoj vrijednosti MRjačine magnetnog polja 3,0T u odnosu na 1,5T. Cilj rada je bio da se utvrdisenzitivnost i specifičnost MR jačine magnetnog polja 3,0T za detekciju ikarakterizaciju epileptogenih lezija u odnosu na...

By SINIŠA VUJMILOVIĆ, SAŠA VUJNOVIĆ, VIOLETA KOVAČEVIĆ-DRAGOSAVLJEVIĆ, ZORAN VUJKOVIĆ, DAVORKA KATANA, DRAGANA GRUJIĆ-VUJMILOVIĆ

Uvod. Ektraskeletalni Ewing-ov sarkom (EES) je neuroektodermalni tumorkoštanog porijekla, koji se najčešće javlja u drugoj deceniji života. EES jeizuzetno rijedak tumor. Cilj rada je prikazati RTG i CT nalaze kod rijetkogoblika torakalne lokalizacije EES kao što je slučaj kod našeg pacijenta.Prikaz bolesnika. U radu pred...

By LJUBOMIR STAJČIĆ, SAŠA VUJNOVIĆ, VIOLETA KOVAČEVIĆ RADOSAVLJEVIĆ, DALIBORKA MARIĆ, DRAGANA TOMIĆ, SINIŠA VUJMILOVIĆ, DRAGAN STOJANOV