×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Bakterijska vaginoza predstavlja poremećaj u sastavu vaginalne floreu smislu smanjenja broja laktobacila, a predominacije anaerobnih bakterijaGardnerella vaginalis, Atopobium vaginae i Mobiluncus spp. Najčešći simptomudružen sa bakterijskom vaginozom je rijedak, homogen, mliječno bijeli ilisivkast vaginalni sekret, neprijatnog mirisa. ...

By Danijela Stanković, Rada Mrgud, Ružica Lukić, Miroslav Ristanović, Slobodanka Đukić