ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Uvod. Arterijska hipertenzija predstavlja globalni zdravstveni problem ipovezana je sa nizom faktora rizika. Godinama je poznato da je česta kodgojaznih i kod bolesnika sa dijabetesom. Cilj istraživanja je bio ispitati uticajšestomjesečne dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu kodgojaznih bolesnika sa hipetrenzijom liječen...

By MILENA TODOROVIĆ, ZDENKA GOJKOVIĆ, MARINA ĆUKOVIĆ, VLADIMIR MARKOVIĆ

Uvod. Kontaminanti i ostaci antibiotika u mesu i proizvodima od mesa predstavljajujavnozdravstveni problem i povezani su sa zdravstvenim rizicima.Cilj ovog rada je bio da se utvrdi učestalost kontrole prisustva metala, radionuklidai ostataka antibiotika u mesu i proizvodima od mesa, i da se ukažena potrebu praćenja svih kontaminanata predviđenih pr...

By VESNA PETKOVIĆ, SLOBODAN STANIĆ, MILENA TODOROVIĆ