ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Clostridium difficile je Gram-pozitivni, sporogeni bacil koji se danas smatrajednim od najznačajnijih uzročnika bolnički stečenih dijareja, a sva oboljenjaizazvana ovom bakterijom poznata su pod nazivom „bolesti povezane sa C.difficile“ (engl. Clostriduim difficile–associated disease, CDAD). Iako učestalostovih oboljenja varira od...

By MILENA DUBRAVAC TANASKOVIĆ, BILJANA MIJOVIĆ, DANIJELA RADULOVIĆ, JANJA BOJANIĆ