ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Public health represents a field full of unresolved issues which are often raised by highly complex and mutually related events. Due to this, the more frequent use of qualitative scientific research is required. Qualitative research is primarily focused on the world view of an individual or a group, enabling them to form attitudes and practise rela...

By BILJANA MIJOVIĆ, MAJA RAČIĆ, MILENA DUBRAVAC-TANASKOVIĆ, SLOBODAN STANIĆ, JANJA BOJANIĆ

Uvod. Dijabetes značajno utiče na radnu sposobnost i kvalitet života oboljelih.Profesionalna radna angažovanost ima uticaj na tok bolesti i kvalitet života.Cilj rada je ispitivanje kvaliteta života pacijenata sa dijabetesom u zavisnostiod radnog statusa i izloženosti zaposlenih štetnostima radnog mjesta.Metode. Istraživanje je obavljeno u Do...

By VESNA KRSTOVIĆ SPREMO, MAJA RAČIĆ

Uvod. Infarkt miokarda je ishemična nekroza jednog lokalizovanog dijelamiokarda nastala zbog okluzije koronarne arterije uslijed pojave tromba iliateromatoznog suženja. Težina bolesti zavisi od veličine kompromitovanogkrvnog suda, brzine nastanka okluzije, lokalizacije nekroze i stanja miokarda.Cilj rada je ispitati percepciju vlastite bolesti obol...

By ERNA DARDAGAN, RADE ĐEVIĆ, MAJA RAČIĆ

Introduction.The aim of the study was to find out the determinants of thequality of life in primary health care patients with type 2 diabetes.Methods. The cross-sectional study included 181 patients, aged 37 to 89 years,with diabetes mellitus type 2, registered with four family medicine practices.The assessment of health status was conducted using ...

By KOSANA STANETIĆ, MAJA RAČIĆ, VESNA KEVIĆ

...

By JELENA MATOVIĆ, VELIMIRKA PEJOVIĆ, MAJA RAČIĆ

Uvod. Anemija je česta komplikacija hronične insuficijencije bubrega kojiznačajno utiče na kvalitet života, oboljevanje i smrtnost bolesnika. Iako jeanemija u hroničnim bolestim bubrega multifaktorijalan poremećaj, primjenahumanog rekombinovanog eritropoetina (rHuEpo) omogućila je njenouspješno liječenje. Međutim, primijećene su velike razli...

By NENAD PETKOVIĆ, MAJA RAČIĆ, LJUBICA DJUKANOVIĆ

Uvod. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u populaciji adolescenata predstavljajedan od najvećih psihosocijalnih problema savremenog društva. Ciljovog istraživanja je utvrđivanje nivoa znanja i stavova učenika osnovne isrednje škole, uzrasta od 11 do 18 godina, o načinima dobijanja droga, štetnimefektima na ljudsko zdravlje, ka...

By SRĐAN KRAVIĆ, MAJA RAČIĆ, SREBRENKA KUSMUK, MILAN GAJIĆ, BOJAN JOKSIMOVIĆ, IVAN ŽIVKOVIĆ

Reumatoidni artritis je drugi po učestalosti hronični artritis. Pogađa približno1% odrasle populacije u svijetu, skraćuje stopu preživljavanja i značajnosmanjuje kvalitet života oboljelih osoba. To je sistemska, inflamatorna, autoimunskabolest vezivnog tkiva, a inflamacija primarno zahvata sinoviju.Brojne studije su pokazale da ultrazvučna dijagnos...

By SINIŠA RISTIĆ, MAJA RAČIĆ

Uvod. Analizirati elemente interakcije koji doprinose uspostavljanju kvalitetau komunikaciji između ljekara i bolesnika sa dijabetesom na nivou primarnezdravstvene zaštite. Analizirati uticaj odnosa ljekar - bolesnik na ishodeliječenja dijabetesa.Metode. Studijom je obuhvaćeno osam ljekara i šezdeset bolesnika oboljelihod dijabetes me...

By MAJA RAČIĆ, SREBRENKA KUSMUK, LJILJA KOZOMARA