ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Uvod. Cilj istraživanja je bio procjenjivanje anksioznosti vezane za hirurškoekstrahovanje impaktiranih trećih molara pomoću Spilbergovih koeficijenataanksioznosti što omogućava da se preporuči odgovarajuća premedikacija.Metode. U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, 293 muškog i 208 ženskogpola, starosti od 18 do 45 godi...

By LEJLA IBRAHIMAGIĆ-ŠEPER, EDIN SELIMOVIĆ, MIRZA ORUČ