×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Podtip, ekspresija, distribucija i funkcija K+ kanala u glatkim mišićimakrvnih sudova su promjenljivi i vjerovatno zavise od očuvanosti endotela,azot monoksida (NO) i patoloških stanja kao što je hipertenzija. Ispitivali smouticaj modulatora kalijumskih kanala i njihove interakcije sa NO na krvnesudove. Ovo ispitivanje je...

By Dragana Drakul, Dragana Sokolović, Nataša Miletić, Stevanka Djordjevic, Vladimir Jakovljević, Slobodan Milovanović, Milan Kulić