ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

30.06.2022. Original Scientific Article
Influence of smoking on voice quality

Introduction. During smoking, specific morphological changes occur within the larynx, which results in changes in voice quality. Given that voice is related to quality of life, it is necessary to identify the impact of smoking on voice quality. Methods. A group of 85 respondents, aged 22 to 70 years (AS = 35.61; SD = 11.36), both sexes, categorize...

By BOJANA VUKOVIĆ, SLAĐANA ĆALASAN, ANDREA VEGAR

Voice is a significant component of communication that allows us to express information and emotions, so it is the foundation of verbal communication. Maturation of the body involves dilation of the larynx and lower positioning of the larynx in the neck, resulting in multiple changes in voice quality. The rapid changes in the human larynx during pu...

By BOJANA VUKOVIĆ, SLAĐANA ĆALASAN

Introduction. Aggressive behavior is defined as the behavior of such intensity, frequency and duration that it seriously threatens the physical safety of a person/persons or the one which seriously limits their social functioning. The aim of the paper is to determine the intensity and forms of aggression in institutionalized women with intellectual...

By BOJANA MASTILO, BOJANA VUKOVIĆ, STEVAN ŠEATOVIĆ, SLAĐANA ĆALASAN

Uvod. Disgrafija je poremećaj u ovladavanju vještinom pisanja kod djeceočuvanih intelektualnih sposobnosti, očuvanog vida i sluha, adekvatne obukeu školi i odgovarajućih socio-ekonomskih uslova. Poremećaj pisanja možeda se manifestuje oštećenjem rukopisa i jezičkim deficitima. Cilj ispitivanjaje bio da se utvrdi uticaj tipa por...

By SLAĐANA ĆALASAN, MILE VUKOVIĆ, BOJANA MASTILO, BOJANA VUKOVIĆ, ANDRIJANA BAKOČ, IVANA ZEČEVIĆ

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. I...

By BOJANA MASTILO, IVANA ZEČEVIĆ, ANDRIJANA BAKOČ, OLIVERA KALAJDŽIĆ, SLAĐANA ĆALASAN, BOJANA VUKOVIĆ, GORICA VUKSANOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ...

By OLIVERA KALAJDŽIĆ, GORICA VUKSANOVIĆ, LJILJANA RAŠEVIĆ, ANDRIJANA PAVLOVIĆ, BOJANA MASTILO, IVANA ZEČEVIĆ, SLAĐANA ĆALASAN, BOJANA VUKOVIĆ