ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

The aim of the study is to provide better understanding of the prevalence and forms of maladaptive behavior, as well as of the factors associated with this behavior in people with intellectual disability, by reviewing the available literature. Maladaptive behavior is behavior that is common enough and/or severe enough to limit a person's ability to...

By BOJANA MASTILO, SLAĐANA ĆALASAN

Introduction. Aggressive behavior is defined as the behavior of such intensity, frequency and duration that it seriously threatens the physical safety of a person/persons or the one which seriously limits their social functioning. The aim of the paper is to determine the intensity and forms of aggression in institutionalized women with intellectual...

By BOJANA MASTILO, BOJANA VUKOVIĆ, STEVAN ŠEATOVIĆ, SLAĐANA ĆALASAN

Uvod. Disgrafija je poremećaj u ovladavanju vještinom pisanja kod djeceočuvanih intelektualnih sposobnosti, očuvanog vida i sluha, adekvatne obukeu školi i odgovarajućih socio-ekonomskih uslova. Poremećaj pisanja možeda se manifestuje oštećenjem rukopisa i jezičkim deficitima. Cilj ispitivanjaje bio da se utvrdi uticaj tipa por...

By SLAĐANA ĆALASAN, MILE VUKOVIĆ, BOJANA MASTILO, BOJANA VUKOVIĆ, ANDRIJANA BAKOČ, IVANA ZEČEVIĆ

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. I...

By BOJANA MASTILO, IVANA ZEČEVIĆ, ANDRIJANA BAKOČ, OLIVERA KALAJDŽIĆ, SLAĐANA ĆALASAN, BOJANA VUKOVIĆ, GORICA VUKSANOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ...

By OLIVERA KALAJDŽIĆ, GORICA VUKSANOVIĆ, LJILJANA RAŠEVIĆ, ANDRIJANA PAVLOVIĆ, BOJANA MASTILO, IVANA ZEČEVIĆ, SLAĐANA ĆALASAN, BOJANA VUKOVIĆ

Uvod. Postoji veliko interesovanje za ispitivanje stavova prema osobama saometenošću. Stavovi odražavaju našu predispoziciju da se prema određenimdruštvenim grupama ponašamo na stereotipan i predvidljiv način.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 359 studenata Medicinskog fakultetau Foči, koji pohađaju dva studijska progra...

By ANDRIJANA PAVLOVIĆ, BOJANA MASTILO, BRANISLAV BROJČIN, OLIVERA KALAJDŽIĆ, LJILJANA RAŠEVIĆ