ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Introduction. Higher level of knowledge and frequent contacts with peers with disabilities can influence the emergence of more positive attitudes of students towards peers with disabilities. In regard to that, our aim was to test the importance of knowledge, contact frequency and other possible factors influencing attitudes of students toward disab...

By SLAĐANA ĐOREM, GORDANA ODOVIĆ, ANA LUKIĆ, JELENA MILIĆ, BOJAN JOKSIMOVIĆ, MILENA BOŽINOVIĆ

...

By MARIJANA KOVAČEVIĆ, SINIŠA RISTIĆ, LJILJANA LUKIĆ, ZLATKO MAKSIMOVIĆ, SLOBODAN MARIĆ, ZORAN VASILIĆ, DRAGANA PAVLOVIĆ, DANIJELA TRIFUNOVIĆ, LJUBICA DJUKANOVIĆ, MILAN GAJIĆ

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By SINIŠA RISTIĆ, VELJKO MARIĆ, LJILJANA LUKIĆ, ZLATKO MAKSIMOVIĆ, SLOBODAN MARIĆ, MARIJANA KOVAČEVIĆ, DANIJELA TRIFUNOVIĆ, DRAGANA PAVLOVIĆ, SRĐAN MIJATOVIĆ, LJUBICA ĐUKANOVIĆ