×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Ankilozirajući spondilitis (Morbus Bechterew) je hronično zapaljensko,reumatsko oboljenje koje se odlikuje sinovitisom sakroilijačnih zglobova i sinovijskihzglobova kičmenog stuba. Cilj rada je prikazati značaj kontinuiranekineziterapije u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa.Prikaz bolesnika. Bolesnik (muškarac, star 38 godina) sa a...

By Aleksandra Marković, Aleksandra Hadžiavdvić, Nikola Gavrić