×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Hidronefroza predstavlja dilataciju bubrežne karlice i bubrežnih čašica,i nije sinonim za opstrukciju. Cilj ovog rada bio je utvrđivanje učestalostihidronefroze, njene distribucije prema polu i uzrastu, analiziranje kliničkihmanifestacija, lokalizacije i gradusa hidronefroze, kao i udruženosti sa drugimanomalijama urogenitalnog sistema...

By Ljiljana Božić

28.06.2015. Original Scientific Article
Procena disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta

Uvod. Pisanje predstavlja kompleksnu ljudsku sposobnost i ujedno nasjloženijioblik jezičke delatnosti. Sam čin pisanja obuhvata znanje i veštinu pravilnoggrafičkog oblikovanja slova. Poremećaj u sticanju sposobnosti pisanja označavase terminom disgrafija. Osnovni simptomi disgrafije su loše oblikovana slova,nečitak rukopis, pogre&scar...

By Mile Vuković, Sladjana Ćalasan, Milan Kulić, Nadica Jovanovic-Simic

Uvod. Rad je usmjeren na potpunije sagledavanje strukture patološko konativnihfaktora i njihove međusobne interakcije, kao i interakcije sa kognitivnimaspektom. Cilj istraživanja je ispitivanje odnosa i intenziteta ispoljavanjaodređenih patoloških konativnih faktora (depresivnosti i hipohondričnosti)u zavisnosti od nivoa ispoljavanja ...

By Ivana Jovanović, Gorica Vuksanović, Snežana Medenica, Aleksandra Salamadić

Uvod. Uvođenje ultrazvuka u dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka(RPK) osamdesetih godina prošlog vijeka doprinijelo je njegovom ranomotkrivanju, a time i liječenju ovog poremećaja. Klinički pregled se pokazaonedovoljnim za uspješno liječenje. RPK je češći kod djevojčica, a različitoje zastupljen i regionalno. Na nastanak RPK ...

By Marinko Domuzin, Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Darko Jović, Milorad Maran, Milan Grubor, Milić Lazić

Uvod. U radu se istražuje mogućnost neoperativnog liječenja suprakondilarnihfraktura humerusa ekstenzionog tipa kod djece uzrasta od 5-10 godina.Metode. Obrađeno je 51 dijete sa suprakondilarnim prelomom humerusaliječeno tokom perioda od dvije godine (1998-2000) na Dječjoj hirurškojklinici u Banjaluci. Od ukupnog broja preloma, 21 prelom je ...

By Vlado Mirošljević, Mirko Raković, Mirko Šatara, Zoran Rakonjac

Uvod. Infekcije urinarnog trakta (IUT) su poslije respiratornih, najčešće infekcijeu dječjem uzrastu.Cilj rada je bio utvrditi učestalost urinarnih infekcija,njihove etiološke i kliničke osobitosti kod djece u prvoj godini života, koja suhospitalizovana na Klinici za dječje bolesti tokom jednogodišnjeg perioda.Metode. Istraživa...

By Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duško Jović, Krsto Jandrić, Svjetlana Milanović, Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković

Uvod. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u populaciji adolescenata predstavljajedan od najvećih psihosocijalnih problema savremenog društva. Ciljovog istraživanja je utvrđivanje nivoa znanja i stavova učenika osnovne isrednje škole, uzrasta od 11 do 18 godina, o načinima dobijanja droga, štetnimefektima na ljudsko zdravlje, ka...

By Srđan Kravić, Milan Gajić, Ivan Živković, Maja Račić, Srebrenka Kusmuk, Bojan Joksimović

Uvod. Pristupajući istraživanju socijalne fobije, namjera je bila da se doprineserazjašnjenju nekih aspekata ovog fenomena. Predmet istraživanja je socijalnafobija kod adolescenata, kao i provjera da li je ova pojava uslovljena socijalno- statusnim karakteristikama ispitanika.Metode. Od istraživačkih metoda korišten je metod teorijske...

By Olivera Kalajdžić

Uvod. Oralno zdravlje je neraskidivi dio cjelokupnog zdravlja. Stanje uposlijeratnom periodu, neadekvatna ishrana i zanemarena briga o oralnomzdravlju, odrazila se na zdravlje usta i zuba djece na ovim područjima. Ciljistraživanja je da se procijeni uticaj promocije oralnog zdravlja primjenompreventivnih mjera i zdravstvenim prosvjećivanjem na sman...

By Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Dragan Ivanović, Tanja Ivanović, Zoran Vulićević, Mirjana Ivanović, Dejan Bokonjić