×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

28.06.2016. Original Scientific Article
Komorbiditeti kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

Uvod. Reumatoidni artritis je sistemsko, autoimunsko oboljenje koje dovodido deformacija i destrukcija zglobova, smanjujući radnu sposobnost oboljelogi značajno utičući na kvalitet života. Bolest u oko 80% bolesnika počinje postepeno,a klinički se ispolji nakon neke infekcije, tjelesne ili psihičke traume,ili porođaja. Komorbiditeti (pridružena obo...

By Ivan Radić, Verica Prodanović, Marijana Kovačević, Snežana Mališ, Nikolina Dukić

Introduction. Screening for chronic kidney disease (CKD) has been advisedin high-risk populations. However, data on the prevalence of early asymptomaticstages vary and depend on the definition of CKD. In the present studysubjects at risk for CKD (patients with diabetes mellitus type 2-DM2, withhypertension and older than 60 years without diabetes a...

By Jelena Seferović, Višnja Ležaić

Uvod. Faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti (KVB) mogu sepodijeliti na nepromjenljive i promjenljive. Osnovni oblik terapije akutnoginfarkta sa ST elevacijom (STEMI) je reperfuziona terapija. Nema dovoljnopodataka da li prethodni faktori rizika utiču na uspjeh reperfuzione terapije.Procjena uspješnosti reperfuzione terapije se...

By Srdjan Lozo

Introduction. Apart from diabetic nephropathy diabetic patients may experience a nondiabetic kidney disease and the kidney biopsy is the best way to diagnose it. The aim of the study is to show the frequency und type of nondiabetic kidney disease diagnosed by kidney biopsy in diabetic patients.Methods. We presented the results of renal biopsy in di...

By Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Dragan Vojvodić, Milorad Grujičić, Vlastimir Vlatković

Uvod. Dosadašnja istraživanja ukazuju da hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) može da ispoljava povoljne efekte na parametre glikoregulacije iinflamacije. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi da li primjena hiperbaričneoksigenoterapije utiče na koncentraciju glukoze, triglicerida i holesterola userumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa...

By Dragana Puhalo Sladoje, Veljko Marić, Siniša Ristić, Radmil Marić, Snežana Mališ, Dragana Pavlović, Slavica Ristić

Uvod. Savremena farmakoterapija šizofrenije udružena je sa čestom pojavommetaboličkog sindroma kao nuspojavom. Cilj našeg istraživanja je pokazatikarakteristike metaboličkog sindroma kod oboljelih od šizofrenije i liječenihatipičnim antipsihoticima tokom 2010. godine u Kliničkom centru IstočnoSarajevu, Bolnice i kliničke službe...

By Verica Ivanović, Aleksandra Žuža, Slavica Ristić, Snežana Medenica, Djordje Božović, Slavica Ristić