×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

01.12.2016. Original Scientific Article
Karakteristike prvog seksualnog odnosa kod adolescenata

Uvod. Najveći broj ljudi postaje seksualno aktivno tokom adolescencije.Uzrasna granica stupanja u seksualne odnose se pomera ka sve mlađimadolescentima što uzrokuje brojne poremećaje seksualnog, reproduktivnogi opšteg zdravlja. Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj polnih i uzrasnih razlika,kao i razlika koje potiču od tipa škol...

By Marjana Bogdanović, Čedomir Šagrić, Sonja Antonijević, Olivera Radulović

01.12.2016. Original Scientific Article
Need for orthodontic treatment among children in Foča

Introduction. Orthodontic treatment is a common dental procedure in developedcountries. Assessment of orthodontic treatment need is importantfor health services planning and population trends monitoring. The aim ofthis study was to assess the need for orthodontic treatment among childrenin Foča, Bosnia and Herzegovina.Methods. The study involved 81...

By Predrag Nikolić, Ljiljana Stojanović, Tanja Ivanović, Dragan Ivanović, Marina Milinković, Bojan Joksimović

28.06.2016. Original Scientific Article
Komorbiditeti kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

Uvod. Reumatoidni artritis je sistemsko, autoimunsko oboljenje koje dovodido deformacija i destrukcija zglobova, smanjujući radnu sposobnost oboljelogi značajno utičući na kvalitet života. Bolest u oko 80% bolesnika počinje postepeno,a klinički se ispolji nakon neke infekcije, tjelesne ili psihičke traume,ili porođaja. Komorbiditeti (pridružena obo...

By Ivan Radić, Verica Prodanović, Marijana Kovačević, Snežana Mališ, Nikolina Dukić

Uvod. Nejednakosti u korišćenju usluga zdravstvene zaštite postoje širomsvijeta. Cilj rada je ispitivanje uticaja demografskih, socijalno-ekonomskihnejednakosti, nejednakosti u stilu života i zdravstvenom stanju na korišćenjeusluga doktora porodične medicine i specijaliste u Republici Srpskoj, Bosnai Hercegovina.Metode. ...

By Janko Janković, Sladjana Šiljak, Jelena Niškanović, Slavenka Janković

Uvod. Upotreba duvana u našoj sredini je najprisutnija kod muškaraca imladih osoba. Prema rezultatima istraživanja u svetu, upotreba duvana kodstudenata oba pola je učestalija u odnosu na vršnjake iz opšte populacije.Cilj rada je bio da se ispita učestalost pušenja duvana u grupi studenata sasevera Kosova, njihova...

By Јovana Cvetković, Milutin Nenadović, Мirjana Stojanović-Tasić, Nenad Milošević

Autoimunski hepatitis (AIH) je imunološki posredovana progresivna nekroinflamacijajetre, koja se karakteriše hipergamaglobulinemijom, autoantitelimai histološki graničnim hepatitisom. Prvi put je opisan 1950. godine, kada jepokazano da adekvatno lečen AIH ima dobru prognozu, dok u suprotnomvodi u terminalnu insuficijenciju jetr...

By Tamara Alempijević

Rasprostranjenost upotrebe duvana i alkohola ispitivana je u različitim populacijama,odnosno u različitim starosnim grupama, sa ciljem procene veličineproblema i uticaja na zdravlje društva u celini. Kao pokazatelj raširenostiovih navika, najčešće je izračunavana njihova prevalencija u populaciji ilinjenom uzorku, a različitim ...

By Mirjana Stojanović-Tasić, Anita Grgurević, Jovana Cvetković, Goran Trajković

The results of a research must be communicated to as large an audience as possible, and the best way to achieve this goal is to publish a paper in scientific journal. The scientific paper has strong structure and organization, the main chapters following the IMRAD acronym, which stands for Introduction, Material and Methods, Results and Discussion,...

By Ljiljana Vučković-Dekić

Nova grana scijentologije – scijentometrija – je prevenstveno oformljenaza potrebe bibliotekarstva, ali su neki bibliometrijski indikatori počeli dase koriste i za potrebe vrednovanja rada naučnika. Ti indikatori mogu bitikvantitativni (od kojih su najznačajniji broj publikacija i analiza njihove citiranosti)i kvalitativni (ekspertsko m...

By Ljiljana Vučković-Dekić

Introduction. Hospital-acquired infections (HAIs) are a global public health problem. Surveillance has been widely accepted as the primary tool in the control of HAI. It assumes systematic collection, analysis and interpretation of HAI data, as well as providing feedback information for personnel in health caresettings. Prevalence study is a fast, ...

By Slavenka Janković, Biljana Mijović, Janja Bojanić, Nina Rodić Vukmir