×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Kardiovaskularne bolesti (KVB) su glavni uzrok smrti kod oboljelihod diabetes mellitus-a (DM). Danas se smatra da je tip 2 DM ekvivalent koronarnebolesti, te se preporučuje intenzivna kontrola svih faktora rizika zanastanak KVB kod oboljelih od DM. Cistatin C nije samo pouzdan parametarza procjenu jačine glomerulske filtracije (Glomerular Fil...

By Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović Pejičić