×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Nucleus ruber zauzima centralni dio retikularne formacije srednjegmozga, od donjeg kraja gornjih kvržica srednjeg mozga do ventralnog talamusa.Vaskularizuju ga grane P1 i P2 segmenta arteriae cerebri posterior, arteriaecommunicans posterior i arteriae choroidea anterior. Ciljevi rada su kvantitativnaanaliza neurona i vaskularne mreže magnocel...

By Mirka Šarović Vukajlović, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma