×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Introduction. Academy of Medical Science of Serbian Medical Society introduced collaboration between Belgrade nephrologists and general practitioners with the aim of examining the prevalence of chronic kidney disease (CKD) in populations at risk as well as of checking whether collaboration with general practitioners contributed to implementation of...

By Ljubica Đukanović, Višnja Ležaić

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović