×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Introduction. Successful endodontic treatment depends upon the clinician's knowledge and ability to recognize and diagnose the presence of anatomical and morphological variations of the root and canal system. The aim of this study was to establish the number of roots and root canal configurations of the maxillary second premolar in the population o...

By Brankica Davidović, Ljiljana Bjelović, Igor Radović, Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Smiljka Cicmil

Temporomandibularne disfunkcije (TMD) su grupa kliničkih stanja koja supraćena bolom i poremećajem funkcija orofacijalnog sistema. Nastaju kaoposljedica narušavanja normalnog funkcionisanja i/ili oštećenja strukture,najčešće, temporomandibularnih zglobova i/ili mastikatornih mišića, glavnihkomponenata orofacijalnog siste...

By Nedeljka Ivković, Djordje Božović, Dijana Popović-Grubač, Siniša Ristić, Brankica Davidović