×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Ektraskeletalni Ewing-ov sarkom (EES) je neuroektodermalni tumorkoštanog porijekla, koji se najčešće javlja u drugoj deceniji života. EES jeizuzetno rijedak tumor. Cilj rada je prikazati RTG i CT nalaze kod rijetkogoblika torakalne lokalizacije EES kao što je slučaj kod našeg pacijenta.Prikaz bolesnika. U radu pred...

By Ljubomir Stajčić, Saša Vujnović, Violeta Kovačević Radosavljević, Daliborka Marić, Dragana Tomić, Siniša Vujmilović, Dragan Stojanov