×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

01.12.2016. Original Scientific Article
Need for orthodontic treatment among children in Foča

Introduction. Orthodontic treatment is a common dental procedure in developedcountries. Assessment of orthodontic treatment need is importantfor health services planning and population trends monitoring. The aim ofthis study was to assess the need for orthodontic treatment among childrenin Foča, Bosnia and Herzegovina.Methods. The study involved 81...

By Predrag Nikolić, Ljiljana Stojanović, Tanja Ivanović, Dragan Ivanović, Marina Milinković, Bojan Joksimović

Uvod. Upotreba duvana u našoj sredini je najprisutnija kod muškaraca imladih osoba. Prema rezultatima istraživanja u svetu, upotreba duvana kodstudenata oba pola je učestalija u odnosu na vršnjake iz opšte populacije.Cilj rada je bio da se ispita učestalost pušenja duvana u grupi studenata sasevera Kosova, njihova...

By Јovana Cvetković, Milutin Nenadović, Мirjana Stojanović-Tasić, Nenad Milošević

Uvod. Dijetetski suplementi su preparati namenjeni za dopunu normalneishrane i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala i drugihsupstanci sa hranljivim i fiziološkim efektima. Zbog velike upotrebe dijetetskihsuplemenata neophodno je izvršiti edukaciju zdravstvenih radnikau ovoj oblasti, kako bi upotreba dijetetskih suplem...

By Marija Stojiljković, Olivera Radulović, Slađana Jović

Introduction. Hepatitis B is a serious disease caused by hepatitis B virus (HBV). HBV can cause lifelong infection, cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. WHO estimates that more than 2 billion persons have been infected with HBV (including 350 million chronically infected). The aim of this study was to investigate the students’...

By Bojan Joksimović, Slavenka Janković, Biljana Mijović