UPUTSTVO RECEZENTIMA

Urednik časopisa “Biomedicinska istraživanja” je zahvalan recenzentima na pomoći u odlučivanju o prijemu rada za objavljivanje.

 

Uredništvo časopisa šalje poziv za recenziju sa kopijom rada i formularom za recenziju elektronskom poštom. Recezenti su zamoljeni da poslije završene procjene rada pošalju svoj odgovor u formularu za recenziju na adresu biomedicinskaistrazivanja@yahoo.com

 

Recenzent prijemom rada za procjenu potvrđuje da ne postoji sukob interesa koji bi mogao da utiče na njegovu ocjenu, a obavezan je da podatke o recenziji čuva u tajnosti.

 

Očekuje se da se recenzija završi tokom tri nedjelje.

 

Recenzent dostavlja primjedbe na sljedeće načine:

  • odgovorima na sva pitanja postavljena u upitniku,
  • primjedbama koje se dostavljaju direktno autoru,
  • primjedbama koja se dostavljaju samo urednicima.

 

Svaka procjena rukopisa treba da sadrži:

  • procjenu da li sadržaj rukopisa odgovara oblastima časopisa,
  • navođenje glavnih vrijednosti i nedostataka rukopisa,
  • ocjenu i primjedbe na dizajn studije, metode istraživanja i prikaz rezultata,
  • ocjenu i primjedbe na interpretaciju podataka i izvođenje zaključaka,
  • mišljenje o poštovanju etičkih normi publikovanja,
  • savjete autorima kako da poboljšaju svoj rad,
  • prijedlog uredniku.

 

Kod eksperimenata na životinjama naznačiti da li su poštovani principi zaštite životinja iz nacionalnih propisa i zakona.

 

Primjedbe autorima treba izraziti na objektivan način i u neutralnom tonu. Konstruktivna mišljenja, prijedlozi i kritike se očekuju. Veoma je korisno ako se primjedbe i prijedlozi nabrajaju, jer to olakšava odgovor autora i potonju procjenu urednika.

 

Uređivački odbor je veoma zahvalan svim recenzentima na saradnji i svoju zahvalnost sa imenima recenzenata objavljuje svake godine u drugom broju časopisa „Biomedicnska istraživanja“.