[one_third]

BIOMEDICINSKA

ISTRAŽIVANJA

Časopis

Medicinskog fakulteta Foča,

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

ISSN 1986-8529

UDK  57+61

Izdavač

Medicinski fakultet Foča

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Studentska 5, 73 300 Foča

Za izdavača:

Prof. dr Milan Kulić, dekan

Adresa uredništva

Medicinski fakultet Foča

Studentska 5, 73 300 Foča

Telefon: 058/210-420

Fax: 058/210-007

E-mail:

urednistvo@ biomedicinskaistrazivanja.com

Članci su u cjelosti dostupni

na interent stranici:

http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba

Prelom teksta i priprema za štampu

Goran Lečić

Štamparija

„Dis-Company” Pale

Tiraž

300 primjeraka

[/one_third]

[one_third]

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Siniša Ristić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Savjetnici urednika

Prof. dr Ljubica Đukanović (Srbija)

Prof. dr Slavenka Janković (Srbija)

Pomoćnici glavnog urednika

Prof. dr Dejan Bokonjić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Snežana Medenica

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Doc. dr Maja Račić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)Članovi Uređivačkog odbora

Prof. dr Athanasios Athanasiou (Grčka)

Prof. dr Tatjana Bućma

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Dragana Čukić (Crna Gora)

Prof. dr Dragan Delić (Srbija)

Prof. dr Stevanka Đorđević

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Slobodanka Đukić (Srbija)

Prof. dr Radoslav Gajanin

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Ranko Golijanin

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Doc. dr Nedeljka Ivković

(R. Srpska, Bosna Hercegovina)

Prof. dr Slobodan Janković (Srbija)

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić (Srbija)

Prof. dr Slađana Jović (Srbija)

Prof. dr Vladimir Jurišić (Srbija)

Doc. dr Igor Kocijančić (Slovenija)

Prof. dr Radojka Kocijančić (Srbija)

Prof. dr Zvezdana Kojić (Srbija)

Prof. dr Ružica Kozomara (Srbija)

Sekretari urednika

Dr Đorđe Božović

Dr Branislava Ćurčić

Dr Jelena Krunić

Ing. Srđan Mašić

Dr Danijela Trifunović

Dr Aleksandra Žuža

[/one_third]

[one_third_last]

Izdavački savjet

Predsjednik

Prof. dr Milan Kulić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Članovi

Akademik Marko Vuković,

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Akademik Drenka Šećerov-Zečević (R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Akademik Mirko Šošić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Veljko Marić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Doc. dr Biljana Mijović

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Doc. dr Ljiljana Milović

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Kosovka Obradović-Đurišić (R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Zvonko Magić (Srbija)

Prof. dr Michael Marberger

(Austrija)

Akademik Dragan Micić (Srbija)

Prof. dr Mirjana Mirić (Srbija)

Prof. dr Ranka Mirković

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Goran Nedović (Srbija)

Prof. dr Milomir Ninković (Njemačka)

Akademik Miodrag Ostojić (Srbija)

Prof. dr Novica Petrović

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Dušan Popadić (Srbija)

Prof. dr Dragan Rapaić (Srbija)

Prof. dr Slavica Ristić

(R. Srpska, Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Arif Smajkić

(Bosna i Hercegovina)

Prof. dr Satoshi Toh (Japan)

Doc. dr Goran Trajković (Srbija)

Prof. dr Georgios Vergoulas (Grčka)

Doc. dr Davorka Vrdoljak

(Hrvatska)

Sekretar uredništva

Ana Simović

Lektor za srpski jezik

Aleksandra Bokonjić

Lektor za engleski jezik

Sanja Bjelanović

[/one_third_last]