BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 6, broj 1, jun 2015.

 
PORUKA GLAVNOG UREDNIKA
 
„Biomedicinska istraživanja” u prvoj kategoriji nacionalnih naučnih časopisa

Kompletan tekst PDF

 
 
ORIGINALNI RADOVI

 

Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča koji nisu počinili ubistvo

Dragan Jovanović, Milan Novaković,
Novica Petrović, Aleksandra Salamadić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):1-10 doi: 10.7251/BII1501001J

Kompletan tekst PDF

Procena disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta

Mile Vuković, Slađana Ćalasan,
Nadica Jovanović-Simić, Milan Kulić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):11-17 doi: 10.7251/BII1501011V

Kompletan tekst PDF

Vaskularne intervencije kod tumora retroperitoneuma sa infiltracijom velikih krvnih sudova

Radmil Marić, Đorđe Radak, Sanja Marić, Dražan Erić,
Veljko Marić, Nenad Lalović, Helena Marić, Mirjana Ćuk,
Vjeran Saratlić, Rade Miletić, Dalibor Potpara, Velibor Simetić,
Zoran Ivković, Siniša Ristić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):18-27 doi: 10.7251/BII1501018M

Kompletan tekst PDF

Klasifikacija bolesnika sa rizikom za nastanak hronične bubrežne bolesti prema jačini glomerulske filtracije i albuminuriji

Jelena Seferović, Višnja Ležaić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):28-36 doi: 10.7251/BII1501028S

Kompletan tekst PDF

HIV i druge polno prenosive infekcije u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Bosni i Hercegovini

Jela Aćimović, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir, Slobodan
Stanić, Ljubica Bojanić, Biljana Mijović, Janja Bojanić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):37-45 doi: 10.7251/BII1501037A

Kompletan tekst PDF

Korišćenje duvana među studentskom populacijom na severu Kosova

Јovana Cvetković, Milutin Nenadović,
Мirjana Stojanović-Tasić, Nenad Milošević

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):46-51 doi: 10.7251/BII1501046C

Kompletan tekst PDF

Sideropenijska anemija kod starih, liječenih u ambulantama porodične medicine

Biljana Đukić, Aleksandra Hotić Lazarević, Sanja Kecman Prodan

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):52-57 doi: 10.7251/BII1501052DJ

Kompletan tekst PDF

Piezohirurška ekspanzija alveolarnih grebenova u svrhu imedijatne ugradnje dentalnih implantata

Nenad Tanasković, Miroslav Lučić, Ranko Popović

Biomedicinska istraživanja 2014; 6(1):58-63 doi: 10.7251/BII1501058T

Kompletan tekst PDF
 
 

PRETHODNO SAOPŠTENJE

 

Uticaj tehničkih unapređenja savremenih automobila na povrede donjih ekstremiteta pješaka

Dalibor Nedić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):64-68 doi: 10.7251/BII1501064N

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Zavisnost o internetu i kompjuteru: “nova bolest” 21. vijeka

Snežana Medenica, Maja Račić, Vedrana Joksimović

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):69-75 doi: 10.7251/BII1501069M

Kompletan tekst PDF

Magnetna rezonanca dojke

Siniša Ristić, Sandra Joković, Mirjana Ćuk

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(1):76-82 doi: 10.7251/BII1501076R

Kompletan tekst PDF