BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 4, broj 1, jun 2013.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Rezultati primjene spoljne fiksacije kod zatvorenih preloma potkoljenice

Nikola Gavrić, Mladenko Lazić, Aleksandra Hadžiavdić, Saša Vidić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):1-5 doi: 10.7251/BII1301001G

Kompletan tekst PDF

Prevalencija intrahospitalnih infekcija u istočnoj Hercegovini

Biljana Mijović, Slavenka Janković, Janja Bojanić, Nina Rodić Vukmir

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):6-12 doi: 10.7251/BII1301006M

Kompletan tekst PDF

Sveobuhvatna gerijatrijska procjena pacijenata u ambulantama porodične medicine

Doma zdravlja Foča

Jelena Matović, Velimirka Pejović, Maja Račić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):13-25 doi: 10.7251/BII1301013M

Kompletan tekst PDF

Poređenje rezultata skrininga hronične bolesti bubrega u neendemskom i

endemskom naselju

Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić,
Milan Gajić, Zoran Vasilić, Dragana Pavlović, Danijela Trifunović, Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):26-32 doi: 10.7251/BII1301026K

Kompletan tekst PDF

Uticaj gojaznosti i pola na progresiju osteoartroze kuka i koljena: epidemiološka

studija u opštoj populaciji

Žani Banjanin, Janja Bojanić,
Jadranka Pešević Pajčin, Radmila Ubović, Nina Rodić Vukmir

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):33-39 doi: 10.7251/BII1301033B

Kompletan tekst PDF

Izloženost stresu medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom centru Foča

Jelena Pavlović, Bojan N. Joksimović,
Sandra Joković, Natalija Hadživuković, Vedrana R. Vidojević

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):40-47 doi: 10.7251/BII1301040P

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLED LITERATURE

 

Inhibitori protonske pumpe – primena i bezbednost

Јulijana Rašić, Dragiša Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Vojkan Nestorović

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):48-56 doi: 10.7251/BII1301048R

Kompletan tekst PDF

Osteoporoza prouzrokovana lekovima

Vojkan Nestorović, Јulijana Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Mirjana Mirić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):57-67 doi: 10.7251/BII1301057N

Kompletan tekst PDF
 
 

PRIKAZ BOLESNIKA

 

Krimska Kongo hemoragijska groznica: prikaz porodičnih epidemija

Radoslav Katanić, Nataša Katanić, Dijana Mirić,
Bojana Kisić, Ksenija Bojović, Dragica Odalović, Andrijana Odalović

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):68-74 doi: 10.7251/BII1301068K

Kompletan tekst PDF

 

 

EDUKATIVNI ČLANAK

 

Recenzent – najveći prijatelj autora

Ljiljana Vučković-Dekić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):75-79 doi: 10.7251/BII1301075V

Kompletan tekst PDF

 

 

PISMO UREDNIKU

 

Analiza bubrežne funkcije i udaljenih posledica kod žena sa hipertenzivnim

poremećajem u trudnoći

Svetlana Krsmanović, Visnja Ležaić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(1):80-81 doi: 10.7251/BII1301080K

Kompletan tekst PDF