BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 3, broj 2, decembar 2012.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Analogija destruktivnosti kod suicida i homicida

Milan Novaković, Snežana Medenica, Milan Kulić, Dragan Jovanović,
Zlatko Maksimović, Igor Novaković

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):1-10  doi: 10.7251/BII1202001N

Kompletan tekst PDF

Rezultati liječenja anemije bolesnika sa endemskom nefropatijom primjenom humanog rekombinovanog eritropoetina

Nenad Petković, Maja Račić, Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):11-17  doi: 10.7251/BII1202011P

Kompletan tekst PDF

Značaj kvantitativne ultrazvučne osteodenzitometrije u ranom otkrivanju osteoporoze

Milić Lazić, Goran Spasojević

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):18-25  doi: 10.7251/BII1202018L

Kompletan tekst PDF

Socijalno statusna obilježja kao determinante socijalne fobije kod adolescenata

Olivera Kalajdžić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):26-33  doi:10.7251/BII1202026K

Kompletan tekst PDF

Radna invalidnost oboljelih od dijabetesa i hipertenzije u Gradu Istočno Sarajevo

Vesna Krstović Spremo

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):34-42  doi: 10.7251/BII1202034K

Kompletan tekst PDF

Procjena kvaliteta rada u organizaciji sestrinske službe Doma zdravlja Foča

Jelena Pavlović, Ljiljana Milović, Mirjana Stamenović, Bojan N. Joksimović, Vedrana R. Vidojević, Sandra Joković, Natalija Hadživuković

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):43-50  doi: 10.7251/BII1202043P

Kompletan tekst PDF

Ispitivanje znanja studenata medicine o bolničkim infekcijama

Bojan N. Joksimović, Biljana Mijović, Vedrana R. Vidojević, Srđan Kravić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):51-59  doi: 10.7251/BII1202051J

Kompletan tekst PDF

Znanje i stavovi učenika osnovne i srednje škole o upotrebi droga

Srđan Kravić, Maja Račić, Srebrenka Kusmuk, Milan Gajić, Bojan N. Joksimović, Ivan Živković

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):60-66  doi:10.7251/BII1202060K

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLED LITERATURE

 

Prevencija dijabetesne nefropatije

Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):67-76  doi: 10.7251/BII1202067D

Kompletan tekst PDF

Uloga ultrazvuka u dijagnostici ranog reumatoidnog artritisa

Siniša Ristić, Maja Račić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(2):77-82  doi: 10.7251/BII1202077R

Kompletan tekst PDF