BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 3, broj 1, jun 2012.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Efekat benzodiazepina na kontrakciju preparisane
traheje zamorca izazvane histaminom

Mirjana Mirić, Bojan N. Joksimović, Biljana Mijović, Slavica Ristić,
Vladimir Turuntaš, Vedrana R. Vidojević

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):1-7  doi: 10.7251/BII1201001M

Kompletan tekst PDF

Dijagnostika fokalnih promjena u jetri

Zoran Terzić, Branko Brmbolić, Miloš Korać, Siniša Ristić, Boban Đorđević,
Dragica Terzić, Bogdanka Andrić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):8-12  doi: 10.7251/BII1201008T

Kompletan tekst PDF

Analiza uticaja socioekonomskih faktora na
strukturu ličnosti ubica

Dragan Jovanović, Milan Novaković, Snežana Medenica, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):13-23  doi: 10.7251/BII1201013J

Kompletan tekst PDF

Uticaj profesionalnih štetnosti na invalidnost radnika zaposlenih u rudniku i

termoelektrani „Ugljevik“

Vinko Đurić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):13-23  doi: 10.7251/BII1201013J

Kompletan tekst PDF

Učešće medicinskih sestara u rješavanju akutnih
komplikacija dijabetesa

Natalija Hadživuković, Mirjana Stamenović, Ljiljana Milović,
Jelena Pavlović, Sandra Joković

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):31-39  doi: 10.7251/BII1201031H

Kompletan tekst PDF

Korišćenje dijetetskih suplemenata u populaciji studenata medicinskih

i nemedicinskih nauka Univerziteta u Nišu (Srbija)

Marija Stojiljković, Olivera Radulović, Slađana Jović

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):40-46  doi: 10.7251/BII1201040S

Kompletan tekst PDF

 

 

PRETHODNO SAOPŠTENJE

 

Efekti primjene hiperbarične oksigenoterapije na koncentraciju glukoze,

triglicerida i holesterola u serumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa

Dragana Puhalo Sladoje, Siniša Ristić, Veljko Marić, Radmil Marić, Snežana Mališ, Dragana Pavlović, Slavica Ristić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):47-51  doi: 10.7251/BII1201047P

Kompletan tekst PDF
 

 
PREGLED LITERATURE

 

Uticaj estrogena na pojavu temporomandibularnih disfunkcija

Nedeljka Ivković, Đorđe Božović, Dijana Popović-Grubač, Siniša Ristić, Brankica Davidović

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):52-59  doi: 10.7251/BII1201052I

Kompletan tekst PDF

Kvalitet života obolelih od psorijaze

Milena Ražnatović, Janja Bojanić, Slavenka Janković

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):60-67  doi: 10.7251/BII1201060R

Kompletan tekst PDF 
 

 
EDUKATIVNI ČLANAK

 

Autorstvo/koautorstvo/lažno autorstvo

Ljiljana Vučković-Dekić

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):68-72  doi: 10.7251/BII1201068V

Kompletan tekst PDF

 

 

ERRATUM


Uspješno zatvaranje oroantralne komunikacije modifikovanom
operacijom Caldwell – Lüc

Bojan Kujundžić, Ranko Golijanin,
Veljko Marić, Helena Marić, Lado Davidović

Biomedicinska istraživanja 2012; 3(1):73

Kompletan tekst PDF