BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 2, broj 2, decemabr 2011.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta

vestibulokohlearnog nerva

Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Vesna Gajanin

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):1-9  doi: 10.7251/BII1102001B

Kompletan tekst PDF

Savremena terapija hroničnog hepatitisa C: efikasnost i mogućnost predviđanja

terapijskog odgovora

Milena Božić, Ksenija Bojović, Miljana Đonin-Nenezić,
Ivana Milošević, Sonja Žerjav

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):10-20 doi: 10.7251/BII1102010B

Kompletan tekst PDF

Uticaj korekcije anemije bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom

na kardiovaskularni sistem

Brana Radović, Snežana Kešelj, Bojan Pejović

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):21-29 doi: 10.7251/BII1102021R

Kompletan tekst PDF

Karakteristike metaboličkog sindroma kod bolesnika liječenih atipičnim antipsihoticima

Snežana Medenica, Verica Ivanović, Aleksandra Žuža,
Đorđe Božović, Slavica Ristić, Siniša Ristić

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):30-35 doi: 10.7251/BII1102030M

Kompletan tekst PDF

Uticaj profesionalnih štetnosti na traumatizam radnika „Rudnika i termoelektrane Ugljevik”

Vinko Đurić

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):36-42 doi: 10.7251/BII1102036D

Kompletan tekst PDF

Učestalost karcinoma dojke u opštini Prijedor u periodu 2004-2008. godina

Biljana Đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Sanja Kecman-Prodan

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):43-46 doi: 10.7251/BII1102043D

Kompletan tekst PDF

Uticaj odnosa između ljekara i bolesnika na ishode liječenja dijabetesa

u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Maja Račić, Srebrenka Kusmuk, Ljilja Kozomara

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):47-55 doi: 10.7251/BII1102047R

Kompletan tekst PDF
 

PREGLED LITERATURE

 

Racionalno lečenje demencija

Goran Vasić, Snežana Medenica, Goran Mihajlović, Vladimir Jurišić

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):56-64 doi: 10.7251/BII1102056V

Kompletan tekst PDF

Antihipertenzivna terapija u trudnoći

Radmila Veličković Radovanović, Tatjana Cvetković, Branka Mitić, Nikola Stefanović

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):65-71 doi: 10.7251/BII1102062V

Kompletan tekst PDF

Nefroangioskleroza i ishemijska bolest bubrega – dijagnostički izazov

Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2011; 2(2):72-79 doi: 10.7251/BII1102072D

Kompletan tekst PDF