BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 2, broj 1, jun 2011.

 

OD UREDNIŠTVA

 

Hronična bolest bubrega – opšti zdravstveni problem

Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1):1-4  doi: 10.7251/BII1101006D

Kompletan tekst PDF

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Prevelenca nekarijesnih cervikalnih lezija na teritoriji opštine Foča

Aleksandra Žuža, Jelena Krunić, Smiljka Cicmil, Nikola Stojanović, Đorđe Božović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1):5-10  doi: 10.7251/BII1101010Z

Kompletan tekst PDF

Procjena uticaja promocije oralnog zdravlja u djece istočnog dijela  Republike Srpske

Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Dragan Ivanović,Tanja Ivanović, Zoran Vulićević, Mirjana Ivanović, Dejan Bokonjić

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 11-19 doi: 10.7251/BII1101016D

Kompletan tekst PDF

Trajne promjene ličnosti nakon katastrofičnog iskustva i posttraumatski

stresni poremećaj

Milan Stojaković, Bogdan Stojaković

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 20-26 doi: 10.7251/BII1101025S

Kompletan tekst PDF

Da li su opravdani sistematski pregledi stanovnika u žarištima

endemske nefropatije?

Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 27-32 doi: 10.7251/BII1101032R

Kompletan tekst PDF

Depresija kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama

Nenad Petković, Siniša Ristić, Sanja Simić-Ogrizović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 33-39 doi: 10.7251/BII1101038P

Kompletan tekst PDF

Luksacija kao komplikacija artroplastike kuka

Maksim Kovačević, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Sanja Marić, Milivoje Dostić, Radmil Marić, Veljko Marić, Rade Miletić, Dražan Erić, Nenad Lalović, Dalibor Potpara, Helena Marić

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 40-44 doi: 10.7251/BII1101045K

Kompletan tekst PDF

Uspješno zatvaranje oroantralne komunikacije modifikovanom

operacijom Caldwell – Lüc

Bojan Kujundžić, Ranko Golijanin,
Veljko Marić, Helena Marić, Lado Davidović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 45-50 doi: 10.7251/BII1101050K

Kompletan tekst PDF

 

PREGLED LITERATURE 

 

Kardiovaskularne bolesti kod bolesnika koji se liječe hemodijalizom

Dejan Petrović, Vladimir Miloradović, Mileta Poskurica, Biljana Stojimirović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 51-61 doi: 10.7251/BII1101056P

Kompletan tekst PDF

Poremećaj kontrole impulsa i oblici repetitivnog ponašanja u

Parkinsonovoj bolesti

Petrović T. Novica, Vekoslav Mitrović, Petrović N. Igor, Sanja S. Marić, Kristina Bulatović

Biomedicinska istraživanja 2011;2(1): 62-73 doi: 10.7251/BII1101067P

Kompletan tekst PDF