BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 1, broj 1, oktobar 2010.

 

Riječ dekana

Kompletan tekst PDF

Riječ urednika

Kompletan tekst PDF
 

ORIGINALNI RADOVI

 

Prognostički značaj ekstramuralne venske invazije u kolorektalnom karcinomu

Mirjana Ćuk, Slavica Knežević Ušaj, Ištvan Klem, Radoslav Gajanin,
Danijela Batinić – Škipina, Radmil Marić, Sanja Đorević – Marić, Nenad Lalović,
Nikolina Dukić – Vladičić
Kompletan tekst PDF

Ekspresija BCL – 2 anti – apoptotskog proteina u kolorektalnom adenokarcinomu

Danijela Batinić – Škipina, Slavica Knežević Ušaj, Dragana Zec, Mirjana Ćuk,
Snežana Božanić,  Nenad Lalović
Kompletan tekst PDF

Kutana vaskularizacija hipotenara kao osnova za podizanje fasciokutanih režnjeva

Dražan Erić, Milan Milisavljević, Milomir Ninković, Siniša Kojić
Kompletan tekst PDF

Rekonstruktivna hirurgija pastekscizionih defekata tumora kapaka

Nenad Tanasković, Miroslav Obrenović
Kompletan tekst PDF

Korištenje Delfi tehnike u analizi potreba za edukacijom ljekara porodične medicine i medicinskih sestara

Maja Račić, Branka Debelnogić, Radmila Milić, Vesna Krstović – Spremo,
Draženka Đurić
Kompletan tekst PDF

Procjena postoperativnog bola

Sanja S. Marić, Radmil J. Marić, Veljko Marić, Vjeran Saratlić, Novica T. Petrović, Vujadin M. Mujović
Kompletan tekst PDF

Alkoholna bolest kod žena: istraživanje odabranih faktora

Milan Stojaković, Sanja Vukadinović
Kompletan tekst PDF

Znanje, stavovi i ponašanje studenata medicine u odnosu na hepatitis B virusnu infekciju

Bojan Joksimović, Biljana Mijović, Slavenka Janković
Kompletan tekst PDF