KONTAKT

Uredništvo časopisa “Biomedicinska istraživanja”

Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Studentska 5, 73 300 Foča

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 58 210 420

Fax: +387 58 210 007

 

E-mail: biomedicinskaistrazivanja@yahoo.com

 

Web:  http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/