BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 9, supplement 1, maj 2018.

IZ UREDNIŠTVA
 
U susret Međunarodnom kongresu HISPA BH

Prof. dr Nebojša Tasić

Kompletan tekst PDF

 

 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Faktori rizika za nekontrolisanu rezistentnu hipertenziju

Nebojša Tasić, Angelina Stevanović, Danijela Tasić, Radoslav Nikolić, Dalibor Dragišić, Nikola Blagojević

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(Suppl 1):3-11 doi:10.7251/BIISUP18S1003T

Kompletan tekst PDF

 

Ispitivanje antihipertenzivne efikasnosti polifenola kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom

Danijela Tasić, Nebojša Tasić, Angelina Stevanović, Radosav Nikolić, Dalibor Dragišić, Nikola Blagojević, Zoran Čitaković

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(Suppl 1):12-18 doi:107251/BIISUP18S1012T

Kompletan tekst PDF

 
 

SAŽECI

Kompletan tekst PDF