BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 8, broj 2, decembar 2017.

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI
 
Značaj cistatina C kao faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod oboljelih od tipa 2 diabetes mellitus-a

Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović Pejičić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):97-104 doi:10.7251/BII1702097V

Kompletan tekst PDF

 

Poređenje karakteristika plućne tuberkuloze kod bolesnika sa i bez dijabetesa

Rajkica Bambulović Petrović, Milojko Stojanović, Zoran Mavija, Marina Tomanić, Jovana Milekić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):105-112 doi:10.7251/BII1702105B

Kompletan tekst PDF

 

Destrukcija kosti kod holesteatoma srednjeg uha

Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić, Siniša Šolaja

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):113-118 doi:10.7251/BII1702113V

Kompletan tekst PDF

 

Korelacija skora dobijenog upitnikom o nesposobnosti ruke, ramena i šake sa kliničkim parametrima pacijenata na rehabilitaciji poslije traume

Teodora Talić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Sandra Grubiša Vujasinović, Vjeran Saratlić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):119-127 doi:10.7251/BII1702119T

Kompletan tekst PDF

 

Uticaj stresogenih faktora radnog mjesta na zdravlje zaposlenih u različitim nivoima zdravstvene zaštite na području Doboja

Dragana Božić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):128-135 doi:10.7251/BII1702128B

Kompletan tekst PDF

 

Uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenika sa disgrafijom

Slađana Ćalasan, Mile Vuković, Bojana Mastilo, Bojana Vuković, Andrijana Bakoč, Ivana Zečević

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):136-143 doi:10.7251/BII1702136C

Kompletan tekst PDF

 

Korelacija između psiholoških karakteristika adolescenata i njihovog straha od budućnosti

Olivera Kalajdžić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):144-152 doi:10.7251/BII1702144K

Kompletan tekst PDF

 

Dimenzije ličnosti i socijalne varijable – prediktori upotrebe cigareta i alkohola u adolescenciji

Miroljub Ivanović , Uglješa Ivanović

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):153-164 doi:10.7251/BII1702153I

Kompletan tekst PDF

 

Upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

Daniela Telebak, Sanja Sibinčić, Nenad V. Babić, Nenad Lučić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):165-171 doi:10.7251/BII1702165T

Kompletan tekst PDF

 

 

PRIKAZ BOLESNIKA

 

Primjena kontinuirane kineziterapije u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa – prikaz bolesnika

Aleksandra Hadžiavdić, Nikola Gavrić, Aleksandra Marković

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):172-177 doi:10.7251/BII1702172H

Kompletan tekst PDF

 

Gigantska aneurizma unutrašnje karotidne arterije, mogućnosti liječenja u zavisnosti od operativnog rizika

Vesna Ivanišević, Vjeran Saratlić, Sanja Marić, Radmil Marić, Branislava Ćurčić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):178-183 doi:10.7251/BII1702178I

Kompletan tekst PDF

 

Intraduralni ekstramedularni spinalni meningeom nivoa Th3–Th4 kod 83 godine stare pacijentkinje

Vjeran Saratlić, Vesna Ivanišević, Sanja Marić, Radmil Marić, Branislava Ćurčić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):184-188 doi:10.7251/BII1702184S

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Faktori rizika za nastanak bolesti povezanе sa Clostridium difficile

Milena Dubravac Tanasković, Biljana Mijović, Danijela Radulović, Janja Bojanić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):189-197 doi:10.7251/BII17020189D

Kompletan tekst PDF

 

Bolesnik sa srčanom insuficijencijom – izazov za lekara porodične medicine

Ksenija Tušek Bunc

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):198-207 doi:10.7251/BII1702198T

Kompletan tekst PDF

 

 

EDUKATIVNI ČLANAK

 

Alergija na hranu u dečjoj dobi – klinički aspekt

Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Vladimir Radlović,
Marija Mladenović, Biljana Vuletić, Dušica Simić,Snežana Petrović-Tepić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(2):208-214 doi:10.7251/BII1702208R

Kompletan tekst PDF